Les restes més antigues trobades al municipi de La Granada corresponen a un conjunt de fòssils de fa uns 16 milions d’anys, descobertes durant la construcció de la línia de tren. L’any 2007 es va descobrir un altre jaciment a la zona de la Teuleria dels Àlbers, que va demostrat l’existència d’una vila romana en aquesta zona.