Passejant per la Granada trobem molts altres elements interessants, com per exemple, el conjunt del nucli antic del municipi. Està format per cases entre mitgeres amb façana al davant i al darrere, que tancaven el poble, amb portals d’entrada a la vila antiga i que va ser construït entre els segles XI-XVII, amb carrers estrets i irregulars, amb petites places i amb jardins privats. Les cases conserven interessants elements arquitectònics i històrics, arcs adovellats d’entrada a les cases, contraforts, llindes, ampits i brancals de pedra de portes i finestres, i escuts.

Els principals carrers d’aquest nucli són el del Mig i el Poeta Cabanyes, que rep aquest nom perquè durant un temps hi va viure el poeta Manuel de Cabanyes i Ballester, donat que aquesta família benestant de Vilanova i la Geltrú hi tenia propietats.