Entre ells destaca, el Celler Cooperatiu de la Granada, construït l’any 1920 i que conserva el testimoni de la pagesia vitivinícola, l’esperit cooperatiu, l’esforç i el treball de famílies dedicades a tenir cura de les vinyes que envolten el municipi.

És un edifici que mostra les influències del corrent modernista de l’època, tot i que en un moment ja tardà. Sobretot cal destacar, però, que ja es va construir seguint les directrius constructives de les noves tècniques aplicades a la producció i comercialització del vi. Es tracta per tant, d’un edifici de grans dimensions, ja que té una superfície de 1200m2 organitzats en una sola planta. El conjunt arquitectònic està format per aquesta planta rectangular, és construït en pedra i presenta una coberta a dues aigües suportada per encavallades de fusta.

Els elements més característics de la construcció són les portes i finestres, que hi ha les façanes, emmarcades amb ornaments de totxo. La façana principal, és a dir la que dóna al carrer de l’Estació, està formada per una porta rectangular al centre acompanyada de dues obertures en forma de semicercle a banda i banda. Per sobre, s’observen tres obertures més en forma d’arc de mig punt.

Aquesta és la façana actual, fruit d’una modificació efectuada durant els anys 90 del segle XX, però la façana original tenia una organització diferent. Les dues obertures en semicercle actuals corresponen a dues portes que van ser tapiades parcialment, i al centre no existia cap altra obertura. En canvi, els finestrals superiors sí que es mantenen tal com van ser dissenyats el 1920. La resta de façanes laterals presenten un conjunt d’obertures en arc de mig punt que en algun cas han estat tapiades per modificacions en l’estructura original.